Dünya Çocuk Günü

Dünya Çocuk Günü, her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanmaktadır.
İnsanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, çocukların korunmasına, iyi yetişmesine bağlıdır. Barış içinde yaşamak, güzellikleri paylaşmak, eğitimle olur. Dünya Çocuk Günü, çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.
Bu amacın gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1959 yılında daha iyi bir yaşam, mutlu bir çocukluk dönemi için 'Çocuk Hakları Bildirisi' ni yayınladı.

Kim Demiş Çocuk Küçük Bir Şeydir
Bir Çocuk Dünyada En Büyük Şeydir


DÜNYA ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ

1.
Her çocuk bu bildiride belirtilen haklardan yararlanmalıdır. Hiçbir çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal inanç nedeniyle ayrı tutulamaz.
2.
Her çocuk korunacak ve özel bakım görecektir. Çocuğun iyi koşullar altında zihnen ve bedenen gelişmesi sağlanacaktır. Bu amaçla hazırlanacak yasalarda çocuk yararına olacak durumlar göz önünde tutulacaktır.
3.
Her çocuk doğduğu andan itibaren bir isme ve yurttaşlığa hak kazanmalıdır.
4.
Çocuk sosyal güvenlikten yararlanmalıdır. Sağlıklı büyüyüp gelişmesi için gereken çaba gösterilmelidir.
5.
Fiziksel, zihinsel, ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır.
6.
Çocuktan sevgi esirgenmemelidir.
7.
İlköğretim eğitimi parasız ve zorunlu olarak çocuğa sağlanmalıdır. Çocuklar genel bilgilerini arttıracak, yeteneklerini geliştirecek, toplumsal sorumluluklar yüklenecek biçimde yetiştirilmelidir.
8.
Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.
9.
Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır.
10.
Çocuk, ırk din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunmalıdır.
(Aslından kısaltılarak alınmıştır.)


Türk Çocuk Hakları Bildirisi

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi'nin ışığı altında Türk Çocuk Hakları Bildirisi hazırlandı. Bu bildiri 28 Haziran 1963 günü UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Genel Kurulunda kabul edildi.

1- İyi bakım, iyi yetiştirilme ve çocuğa uygun bir eğitim, her yerde ilgi, sevgi ve yardım görme her Türk çocuğunun hakkıdır. Resmi, özel her kurum, her yurttaş bu çocuk hakkını tanımak, eldeki olanaklarla onu gerçekleştirmek yükümlülüğündedir. Sıkıntı içinde bulunan çocuğun kurtarılmasına öncelik verilir.
2- 16 yaşından önce hiç bir çocuk resmi öğrenimden alıkonularak özel işlerde çalıştırılamaz. Hiç bir şekilde sömürülemez.
3- Her ana baba çocuğuna bakmak, onu bilgili, becerili ve en iyi şekilde yetiştirmekle yükümlüdür. Orta dereceli öğrenime devam etmeyen, edemeyenlerin gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için devlet kurslar açar. Ana babanın yeterli olmadığı durumlarda bu görev çocuğun birinci derece yakın akrabalarına ve devlete düşer.
4- İlk öğrenimden sonra orta dereceli okullara devam etmeyenler, edemeyenler için teknik, tarımsal bilgi ve beceri kazandıran kurslar açılması ve bu kurlardan çocukların yararlanması için, Milli Eğitim Bakanlığı, Belediye Başkanlığı ve muhtarlar işbirliği yapmakla yükümlüdür.
5- Sakat ve uyumsuz çocukların iyileştirilmeleri, yaşama zorluğu çeken çocukların kurtarılmaları, durumlarına uygun bir meslek için kendi yaşamlarını kazanacak derecede başarılı ve güçlü yetiştirilmeleri ana baba ile birlikte devletin ve bu amaçla kurulmuş örgütlerin ödevidir.
6- Çocuğun korunması ile ilgili yasalar öncelikle hazırlanıp çıkarılmalı, geciktirilmeden uygulanmalıdır.


YAŞAMA HAKKI

Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesine Göre
Madde 6:
1.Taraf Devletler her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
2.Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.
Madde 7:
1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana –babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır.
Madde 8:
1.Taraf Devletler yasanın tanıdığı şekli ile çocuğun kimliğini; tabiyeti, ismi ve aile bağları dahil, koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı taahhüt ederler.


EĞİTİM HAKKI

Eğitim hakkı çocuğun en önemli haklarından biridir.
Anne ve çocuk ölümlerinin önde gelen etkenlerinden biri, annenin eğitim düzeyinin düşüklüğü ya da hiç okuma, yazma bilmemesidir. Okuma, yazma bilmemek, insanların yaşadıkları toplumlarda, bütün halklar ve toplumlar arasında anlayışı barışı ve hoşgörüyü, iki cinsiyet grubu arasında eşitliği öngören bir ruhla yer almalarını güçleştirir.
Şu halde hem bireyin, hem toplumun gelişmesi; herkese yeteneği, kapasitesi ve ilgisi doğrultusunda eğitim görme hakkının sağlanmasına bağlıdır.

DÜŞÜNCE VE DUYGULARI İFADE ETME HAKKI

Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.
Bu hakkın kullanılması yalnızca:
a) Başkasının haklarına ve itibarına saygı,
b) Milli güvenliğin, kamu sağlığının ve ahlakın korunması nedenleriyle ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yapılan sınırlamalara konu olabilirSOKAK ÇOCUKLARI

“Biz tehlike değiliz, tehlikedeyiz.”

Sokak çocuklarının çoğu kimsesiz değildir; ancak içinde bulundukları aile bağlarının niteliği, bu çocukları ya sokaklarda çalışarak aile bütçesine yardımcı olmaya ya da evden kaçmaya yönelten nedendir.
Onlar içinde yaşamak için uğraş verdikleri topluma yabancılaşmışlardır. Onlar genellikle uyuşturucu kullanmaya ve suç mağduru ya da sanığı olma tehlikeleri ile karşı karşıdırlar. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’si (ÇHS) çevresinde ele alındığında bu çocuklar, özel koruma önlemlerine muhtaç çocuklardır.
İnsanlar, çocuklarınızı sokaklara bırakmayın. Sokak çocukları için acil tedbirler alalım ve onları koruyalım.

Çocuklarına Değer Veren Uluslar,
Geleceğini Hazırlıyor Demektir...


Uçurtma

Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki...
Uçurtmayı seviyorlar sözgelişi,
Bir havalandı mı uçurtmaları
Daha da güzelleşiyorlar.
Maviliklerde gözleri
Özgürlüğü yaşıyorlar
Uçurtmalarla birlikte.


Koparıp da iplerini hele
Bir kurtuldular mı ellerinden,
Öylesine seviniyorlar ki,
Gidiş o gidiş, bile bile...

Kızalım mı umursamayışlarına?
Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta.
Onlar da birer uçurtma değil mi?

Bizim de ne süslü uçurtmalarımız vardı,
Alıp başlarını gitmediler mi?
Gözümüzden bile esirgerdik
Hangi birinin ipi kaldı elimizde?

(Rıfat Ilgaz)

Paylaşın!

Bookmark and Share

1 yorum:

EditorŞey dedi ki...

Çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlayan Dünya Çocuk Günü, tüm dünyaya kutlu olsun...
...
Benim de ne süslü uçurtmalarım vardı,
Alıp başlarını gitmediler mi?
Gözümden bile esirgerdim
Hangi birinin ipi kaldı elimde?
...

özgürlüğe uçar dururdum
ben de bir zamanlar
'uçurtmamla birlikte'

takıldım kaldım bir gün
güzel bir nar ağacı dalına

ne kalkıp gidebildim
o nar dalından...
ne de: uçabildim bir daha

Related Posts with Thumbnails

Etiketler

08 Mart 2010 14 Şubat 14 Şubat 2010 14 Şubat Sevgililer Günü 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 19 Mayıs 1919 2010 Anneler Günü 2010 Babalar Günü 2010 Babalar Günü 2 2011 Anneler Günü 2012 Anneler Günü 2013 2014 Anneler Günü 23 Nisan 24 Kasım 2014 30 Ağustos 4 Ekim 2010 8 Mart ABD Abdullah Özgürhan ARSLAN Abdurrahim Karakoç Abdülhak Şinasi About Me Adak Adalet Ağaoğlu Ahmet Erhan Ahmet Erhan Şiirleri Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Kutsi Ahmet Muhip Alex Allah Altın Öğütler Anı Anılar Anne Şiirleri Anneler Anneler Günü Anneler Gününde Çocuklar İçin Şiirler ve Bir Oyun Anneler ve Yavruları Annelik Annem Öldü Mü Anneme Mektup Antalya Aragon Arif Nihat Asya Arılar Asude'nin Yalnızlığı Attilâ İlhan Aziz İstanbul Videosu Aziz Nesin Aşk Aşk ve Sevgi Baba şiirleri Bahattin Karakoç Bahtiyar Vahapzade Bayrak Bayram Tadı Bağışla Bebek Bakmak Bedri Rahmi Behramoğlu Behçet Necatigil Bekir Sıtkı Erdoğan Benkuş Berat Gecesi Berat Kandili Bir Aşk Şiiri Bir Gün İcadiye'de Bir Nev'i Alaturka Bir Çocuk Bir Liman İki Yemin Boğaziçi Mehtapları Bu Kadar Yürekten Böyle Bir Sevmek Bütün Mesele Hazır Olmakta Cahit Külebi Cahit Sıtkı Cahit Sıtkı Tarancı Can Yücel Şiirleri Cemal Süreya Dağıstan Kılıçaslan Deneme Denemelerim Deniz'in Yalnızlığı Derin Derin Bebek Derin Bebek Derin Bebek Bir Yaşında Derin Bebek Fotoğraf Albümü Dikkat Et Silinmesin Dilekler Duygusal Şiirler Duygusal Şiirler I Duyguysal Şiirler Dört Kız Kardeş Dünya Anneler Günü Dünya Hayvanları Koruma Günü Dünya Kadınlar Günü Dünya Çocuk Günü Düşler EditörŞey Efkârlıyım Erik Çiçekleri Evcil Hayvanlar Eğitim Fatih Kısaparmak Felsefe Filmler Fırat Akın Fotoğraf Albümleri Gençlik ve Spor Bayramı Gezi Gitmek Güller Buketi Gün Olur Günlük Tutmak Günün Sözü Güz Düşünceleri Güzel Güzel İzmir Halk Ozanları Hamlet Hancı Hatırlama Hayal Kırıklıkları Hayat Haydi Aşka Hayırlı ramazanlar Hediye Her Aşkın Sonu Her Yerde Kar Var Huzur ve Mutluluk Hüseyin Hatemi Hüzün İletişim İletişimsizlik İlhan Berk İlk Gün İlkbahar İnciÇiçeği İsra Suresi İstanbul İstanbul Geceleri İstanbul Işık Işık İstanbul'a Yağmur Yağdı İstanbul'da Yaşamak İzmir İzmir Şarkısı Işık Çiçekleri Kahraman Tazeoğlu Şiirleri Kahve Kalemler Kanarya Kandil Kandil Geceleri KaraBiber Karşılaşmalar Kediler Kelebekler Kelebeğin Rüyası Kimlik Kırmızı Gül Demet Demet Kitap Okumak Kitap Sevgisi Kitap ve Müzik Albümü Kitaplar Kış Kışlada Bahar Kutlamalar Kutlu Doğum Haftası Kuşbaz Kuşlar Sanatı Köpekler Küçük Prens M. Fatih Özdemir Marya Masal Mavi Ortanca Mehmet Derin Arslan Mektup Merhaba Mesnevî Mevlânâ Miraç Kandili Murathan Mungan Murathan Mungan Şiirleri Mutluluk Muzaffer Tayyip Uslu Münir Nurettin Selçuk Nebiye Akbıyık Necip Fazıl Kısakürek Nefis Terbiyesi Nermin'in Yalnızlığı NewYork Sanat Müzesi Nurullah Genç Nâzım Hikmet Ran Okul Okul Sevgisi Okumak ve Yazmak Okumalarım Orhan Veli Kanık Orkideler Oruç Oynayan Kız Pablo Neruda Ramazan Ravoux Rengarenk Renkler Rüştü Onur Sabahattin Ali Samiha Ayverdi Savaşlar Sel Selam Olsun Sen Yoksun Ki Senkuş Serçeler Sevda Üçlemesi Sevdiklerim Sevdiğim Şiirler Sevgililer Günü Sevgiliye Sone ya da Ağıt Sevinç Sezai Karakoç Sheakespeare Sinema Son Deyiş Son Yazısı Sonbaharlar Soneler St.-Exupery Suda Ayak İzleri Suna Tanaltay Sunay Akın Şiirleri Tarancı Tatil Tatlı Yiyelim Tatlı Söyleyelim Tik Tak Ulusal Egemenlik Bayramı Umutlar Uçurumlar Varoluşun Anlamı Vatan Videolar Willaim Shakespeare Yahya Kemal Yahya Kemal Beyatlı Yalnızlık Yalnızlık Şiiri. Nerdesin? Yalnızlıklar Yasemin İnci Arslan Yazmak Yağmur Yağmurda Unutulan Şarkı Yaş bir yaşamın başlangıcı Yaşam Şiirleri Yaşama Sevinci Yaşamak Yedi Tepe Yeni Yıl Yer Sarı Gök Lacivert Yılbaşı Yorumsuz Yunus Emre Zafer Bayramı Zeki Müren Ziya Gökalp Çalıkuşu Çanakkale Zaferi Çiçekler Çocuk Bayramı Çocuk hakları Çocuk Şiirleri Çocuklar Çocukların Annelerine Mektubu Çocuktuk Ufacıktık Ölüm Ölüm Bile Ölüm Yıldönümleri Ölüm Şiirleri Ömer Hayyam Öykülerim Özlem Öğrenci Öğretmen Öğretmenler Günü Ümit Yaşar Oğuzcan Üç Güzeller Üç Güzeller Albümü Üç Güzellerin ABD Tatili Üç Yalnızlık Üçüncü Şahsın Şiiri Şampiyon Fenerbahçe Şeker Bayramı Şiir Şiir Sevgisi Şiir Sohbeti - 2 Şiir Sohbeti 1 Şiir Sohbetleri Şiirler Şiirler-1